OBCHODNÍ PODMÍNKY - BABKA reklamní agentura Klatovy

1988 - 2024 36 let Váš partner v reklamě
Přejít na obsah
Obchodní podmínky BABKA s.r.o.


1. Základní ustanovení

a) Všeobecné podmínky (dále jen "Podmínky") upravují právní vztahy vznikající mezi
společností BABKA s.r.o. K Letišti 907, 33901 Klatovy IČO 26401959 (dále jen
"prodávající" ) a jejími obchodními partnery ( dále jen "kupující" ).

b) Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, které budou mezi smluvními
stranami uzavřeny.

c) Odesláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující s Podmínkami svůj
bezvýhradný souhlas.


2. Uzavření kupní smlouvy a kupní cena

a) Kupní smlouva vzniká odesláním závazné objednávky kupujícím prodávajícímu. Objednávka
může být odeslána prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu. Objednávka je pro
kupujícího závazná. Přijetí objednávky prodávající potvrdí kupujícímu zasláním e-mailové
zprávy na adresu uvedenou v objednávce.

b) V internetovém obchodu jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny včetně DPH. Cena za
dopravu a balné včetně DPH je uvedena samostatně.

3. Dodací podmínky

a) Předběžná dodací lhůta je zobrazena při vytváření objednávky na webových stránkách
dodavatele. Kupujícímu je na e-mail odesílán aktuální stav jeho objednávky. Stav
objednávky je také umístěn u objednávek v profilu kupujícího.

b) Kupující se dohodne s prodávajícím na některé z těchto variant způsobu dodání zboží:

b)1. balík do ruky České pošty
b)2. osobní převzetí v provozovně prodávajícího

4. Platební podmínky

a) Kupující je povinen uhradit kupní cenu dobírkou
b) Při osobním odběru v hotovosti v sídle společnosti

5. Záruky a reklamace

a) Kupující je povinen při přebírání zásilky za přítomnosti přepravce zásilku
zkontrolovat.

b) Na všechny dodávané produkty se vztahuje záruka 24 měsíců od data převzetí kupujícím a
součástí dodávky jsou pokyny k používání a údržbě dodaného zboží či produktu.

c) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

d) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neadekvátního zacházení s
produkty. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka

e) Vzniklou závadu je nutno reklamovat ihned, co nejdříve po jejím zjištění.
Potřebujete-li uplatnit reklamaci, zašlete ji písemně na adresu společnosti a reklamace
bude podstoupena reklamačnímu řízení a vyřízena nejpozději do 30 dnů.

6. Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod

a) Všechny objednávky vytvořené na objednávkové adrese www.babka.cz jsou závazné.
Prodávající může v případě vzniklé škody způsobené neodebráním objednaného zboží
požadovat náhradu škody.

b) Orientační dodací lhůta je max 5 pracovních dní k předání dopravci. Pokud se lhůta
prodlouží je prodávající povinnen o této skutečnosti informovat kupujícího.

c) Kupující prohlašuje, že nahrané soubory jsou jeho osobním vlastnictvím.

d) Prodávající je povinen chránit všechny osobní údaje o kupujícím a za žádných okolností je nepředá třetí straně s výjimkou nezbytných údajů potřebných pro doručení Českou poštu.

7. Autorská práva

Veškeré informace, včetně zdrojových kódů, zveřejněné na tomto internetovém obchodě jsou chráněny autorským zákonem. Žádná jejich část nesmí být kopírována ani zpřístupněna jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Při porušení autorských práv bude provozovatel obchodu požadovat kromě sjednání okamžité nápravy také náhradu
způsobené škody.

8. Závěrečná ustanovení

a) Obě smluvní strany uskutečněním obchodního vztahu vyjadřují bezvýhradný souhlas s obsahem těchto obchodních podmínek tak, jak je vyjádřen v jednotlivých ustanoveních.

b) Právní vztahy prodávajícího a kupujícího, výslovně neupravené těmito Podmínkami nebo
kupní smlouvou § 409 OZ, se řídí obchodním zákoníkem.Návrat na obsah